کلید واژه :

180 لیتر در شبانه روز

متوسط سرانه مصرف آب در کردستان 180 لیتر در شبانه روز است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

متوسط سرانه مصرف آب در کردستان 180 لیتر در شبانه روز است

سنندج - - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان با اشاره به اینکه مشترکان این استان از ابتدای امسال تا پایان آذر 59 میلیون مترمکعب آب مصرف کرده اند، گفت: هر شهروند کردستانی به طور متوسط در شبانه روز180 لیترآب مصرف کرده است.