کلید واژه :

گونه های مهاجم

کرونا پاسخی به عدم درک مفهموم گونه های مهاجم در اکوسیستم ها

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کرونا پاسخی به عدم درک مفهموم گونه های مهاجم در اکوسیستم ها

استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران بابیان اینکه کرونا با محدود کردن انسان توانست به طور موقت فشار از کره زمین بردارد، گفت: کرونا پاسخی به عدم درک مفهموم گونه های مهاجم در اکوسیستم است.
یورش ارکیده Eichhoia Crassipes یا سنبل آبی به طبیعت آبی شرق گیلان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

یورش ارکیده Eichhoia Crassipes یا سنبل آبی به طبیعت آبی شرق گیلان

تالاب ها ، برکه ها و محیط های آبی شرق استان گیلان برای اولین بار مورد تجاوز و تازش گیاه سنبل آبی قرار گرفته اند که با اقدامی برنامه ریزی شده، نسبت به پاکسازی پهنه های آبی از هجوم این مهمان ناخوانده ولی مخرب، جلوگیری شد.
ماهی قرمز عید؛ بلای جان نئور

ماهی قرمز عید

ماهی قرمز عید؛ بلای جان نئور

دریاچه طبیعی نئور که روزگاری با ماهی قزل آلای رنگین کمان خود شهره بود با ورود ماهیان قرمز عید روزگار نه چندان خوشی را سپری می کند، به طوری که این دریاچه به محل زادوولد ماهی کپور تبدیل شده است.