کلید واژه :

کشاورزان از یخ آب و شخم زمستانه برای کنترل آفات غافل نشوند

استفاده از شخم و یخ آب زمستانه، یکی از بهترین روش های کنترل آفات

پایگاه خبری محیط زیست ایران

استفاده از شخم و یخ آب زمستانه، یکی از بهترین روش های کنترل آفات

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان اظهار داشت: یخ آب زمستانه زمانی تاثیرگذار است که باغدار با استفاده از شیوه آبیاری غرقابی و آن هم در مواقعی که سرمای هوا به زیر هفت درجه رسیده و یخبندان کامل باشد، اقدام به آبیاری درختان کند.