کلید واژه :

مدارس خراسان شمالی

مدارس خراسان شمالی در ۷۴ نقطه اینترنت ندارد 

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مدارس خراسان شمالی در ۷۴ نقطه اینترنت ندارد 

رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: اکنون مدارس استان در ۷۴ نقطه اینترنت ندارد که تلاش داریم تا پایان مردادماه، اینترنت…