کلید واژه :

متوسط سرانه مصرف آب

اجرای طرح فاضلاب شهری چوار

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اجرای طرح فاضلاب شهری چوار

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام گفت: اجرای طرح فاضلاب شهری چوار نیازمند ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار است، که از محل اعتبارات استانی قابل اجرا نخواهد بود.
متوسط سرانه مصرف آب در کردستان 180 لیتر در شبانه روز است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

متوسط سرانه مصرف آب در کردستان 180 لیتر در شبانه روز است

سنندج - - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان با اشاره به اینکه مشترکان این استان از ابتدای امسال تا پایان آذر 59 میلیون مترمکعب آب مصرف کرده اند، گفت: هر شهروند کردستانی به طور متوسط در شبانه روز180 لیترآب مصرف کرده است.
سرانه مصرف آب شرب در ایران به ازای هر ایرانی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سرانه مصرف آب شرب در ایران به ازای هر ایرانی

سرانه مصرف آب شرب در ایران هم اکنون ۲۲۰ لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است که این رقم در برخی از کلانشهر های کشور مانند تهران به بیش از ۳۰۰ لیتر در شبانه روز می رسد.
اُفت سطح آب های زیرزمینی و خشکسالی سمنان نیازمند انتقال آب بین حوضه ای

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اُفت سطح آب های زیرزمینی و خشکسالی سمنان نیازمند انتقال آب بین حوضه ای

کمبود آب در استان سمنان به دلیل اُفت سطح آب های زیرزمینی و خشکی چشمه سارها هر روز وخیم تر می شود و رفع این معضل نیازمند تدوین برنامه ریزی منسجم و انتقال آب بین حوضه ای است.