کلید واژه :

صف خرید واکسن کرونا

سبدمان را در صف خرید واکسن کرونا گذاشته ایم

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سبدمان را در صف خرید واکسن کرونا گذاشته ایم

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم رعایت اصول و شیوه نامه های بهداشتی جهت جلوگیری از ابتلا به کرونا، درباره واکسن این بیماری نیز گفت: همپای حرکت داخلی و ملی، برای خرید واکسن در مجمعی که در سازمان جهانی بهداشت تشکیل شده، شرکت می کنیم و سبد خودمان را در صف ...