کلید واژه :

ذرات معلق در اصفهان

آغاز مطالعات منشأ یابی ذرات معلق در اصفهان/ کم بارشی هوای شهر را ناسالم کرده است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آغاز مطالعات منشأ یابی ذرات معلق در اصفهان/ کم بارشی هوای شهر را ناسالم کرده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به گزارش های موجود 17 روز ناسالم از ابتدای سال تاکنون داشته ایم که علت آن کم بارشی و وضعیت خشک و نیمه خشک اصفهان است.