کلید واژه :

دوربین های مداربسته ای که خواب ها را هم رنگی می کنند

دوربین های مداربسته ای که خواب ها را هم رنگی می کنند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دوربین های مداربسته ای که خواب ها را هم رنگی می کنند

شما در این مطلب با کارکرد یک فناوری بسیار جالب آشنا می شوید این فناوری به فناوری سوپر استارلایت در صنایع نظارت تصویری معروف است. دوربین های مداربسته ای که این توانمندی را داشته باشند می توانند بدون هر نور مصنوعی در تاریکی شب تصاویر رنگی ضبط کنند.