کلید واژه :

خودروسازها مقصر اصلی آلودگی هوا هستند

سهم 70 درصدی خودروها در آلودگی هوا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سهم 70 درصدی خودروها در آلودگی هوا

شرایط و منابع آلاینده هوا نسبت به قبل هیچ تفاوتی نکرده و این روزها با وارونگی دما این وضعیت تشدید شده است. حکیمی در ادامه به نقش خودروها در آلوده کردن هوا اشاره و اعلام کرد: سهم خودروها یا همان منابع متحرک در آلودگی هوا بیشتر از ۷۰ درصد است.