کلید واژه :

حذف آفلاتوکسین شیر

نحوه حذف آفلاتوکسین شیر

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نحوه حذف آفلاتوکسین شیر

صبح دیروز در برنامه سلام صبح بخیر، کارشناسی که خودش را از انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی معرفی کرد، خبری را گفت که موجب نگرانی بسیاری از افراد شد.