کلید واژه :

توفان لورا

توفان لورا چالش جدیدی برای دولت ترامپ

پایگاه خبری محیط زیست ایران

توفان لورا چالش جدیدی برای دولت ترامپ

مرکز توفان های ملی آمریکا (NHS)  در پی هشدارهای قبلی اعلام کرد توفان لورا بخش هایی از جنوب غرب لوئزیانا را در نوردیده است.