کلید واژه :

تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها گفت: با ۲۳۲ رأی موافق مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح خروج ایران از NPT تصویب شد.