کلید واژه :

بوئینگ ۷۳۷ ماکس آمریکایی

دلیل سقوط جدیدترین بوئینگ ۷۳۷ ماکس آمریکایی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دلیل سقوط جدیدترین بوئینگ ۷۳۷ ماکس آمریکایی

گزارش ها حاکی از آن است که حتی خلبانان فعال در ایرلاین های آمریکایی نیز از سیستم جدیدی که در دماغه هواپیمای ۷۳۷ ماکس بوئینگ بکار رفته، مطلع نبوده اند.