کلید واژه :

برنج تراریخته

برنج تراریخته در بازار وجود ندارد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

برنج تراریخته در بازار وجود ندارد

مدیر فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذاودارو با بیان اینکه برنج تراریخته در بازار وجود ندارد، گفت: تمام مواد غذایی که در سیستم رسمی وجود دارد، تحت کنترل است.
برنج تراریخته وارد ایران نمی شود/مصرف محصولات تراریخته در ۱۹۰کشور

پایگاه خبری محیط زیست ایران

برنج تراریخته وارد ایران نمی شود/مصرف محصولات تراریخته در ۱۹۰کشور

دبیر شورای مشورتی مرجع ملی ایمنی زیستی در رد برخی اخبار از واردات برنج تراریخته گفت: ایران هرگز وارد کننده برنج تراریخته نبوده و این محصول درهیچ جای دنیا به صورت تجاری کشت و تولید نمی شود.
برنج تراریخته مقاوم به آفات درانتظار صدور مجوز و حل معضل کرم ساقه خوار

عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی

برنج تراریخته مقاوم به آفات درانتظار صدور مجوز و حل معضل کرم ساقه خوار

عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی با بیان اینکه مجوز کشت پنبه تراریخته در مرحله رهاسازی است، گفت: به زودی پس از پنبه، برنج تراریخته مقاوم به آفات، مرحله دریافت مجوز را آغاز می کند.
لزوم تحقیقات کافی برای محصولات تراریخته در ایران

محصولات تراریخته در ایران

لزوم تحقیقات کافی برای محصولات تراریخته در ایران

یکی از پیچیده ترین علوم دنیا، مهندسی ژنتیک است که اخیراً کاربردش را در سفره های خودمان هم می بینیم. اما پیچیده بودن این علم، نباید باعث شود به اثرات آن بی توجه باشیم و از آسیب های احتمالی اش غافل شویم.