کلید واژه :

امواج الکترومغناطیس

بومی شدن تجهیزات اندازه گیری تشعشع آنتن های مخابراتی

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت

بومی شدن تجهیزات اندازه گیری تشعشع آنتن های مخابراتی

تهران- پایگاه خبری محیط زیست ایران- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تجهیزات اندازه گیری تشعشع های رادیویی در کشور بومی سازی شده است و در آینده در همه شهرها استفاده می شود.
سامانه اندازه گیری تشعشعات الکترومغناطیسی شیراز فعال شد

سامانه اندازه گیری تشعشعات الکترومغناطیسی شیراز فعال شد

شیراز-پایگاه خبری محیط زیست ایران-مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب گفت: سامانه اندازه گیری بر خط (آنلاین) اثر تجمعی شدت میدان امواج الکترومغناطیسی شیراز بر روی پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانی www.cra.ir برای استفاده عموم شهروندا...