کلید واژه :

افزایش ۱۰ میلیارد متر مکعبی مصرف گاز در سال ۹۹

افزایش ۱۰ میلیارد متر مکعبی مصرف گاز در سال ۹۹

پایگاه خبری محیط زیست ایران

افزایش ۱۰ میلیارد متر مکعبی مصرف گاز در سال ۹۹

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به مصرف ۲۰۳ میلیارد متر مکعب گاز در سال ۹۹ گفت: این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، نشان دهنده رشد ۱۰ میلیارد متر مکعبی…