کلید واژه :

آزمایش سریع و دقیق تشخیص پادتن کووید ۱۹

آزمایش سریع و دقیق تشخیص پادتن کووید ۱۹

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آزمایش سریع و دقیق تشخیص پادتن کووید ۱۹

محققان دانشگاه لینه واقع در سوئد نوعی جدید از آزمایش پادتن را توسعه دادند که در مقایسه با آزمایش های فعلی سریع تر بوده و اطلاعات دقیق تری را در زمینه نحوه واکنش این پادتن ها در برابر کووید ۱۹ را فراهم می کند.