کلید واژه :

آب پشت سد ها در حال تبخیر است

بلااثر باقی ماندن برخی از سد های احداث شده!

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بلااثر باقی ماندن برخی از سد های احداث شده!

نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس: یکی از دلایل اصلی برای احداث سدها، تجمیع آب های روان و انتقال هدفمند آن به سمت اراضی کشاورزی است، اما شاهدیم که با وجود بهره برداری از برخی از پروژه های سدسازی، هنوز شبکه پایین دستی سد برای انتقال آب کشاو...