کد خبر : ۳۴۵۹۸۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo

پایگاه خبری محیط زیست ایران

video icon فیلم جمع آوری و تصفيه خانه فاضلاب رودان

حجم پساب تولیدی تصفيه خانه فاضلاب رودان 84 لیتر بر ثانیه و اعتبار هزینه شده این طرح سیصد میلیارد ریال است.

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، طرح فاضلاب رودان شامل تصفیه خانه، خط انتقال به طول 3/7 کیلومتر و شبکه اصلی و فرعی به طول 30/8 کیلومتر بوده و ظرفیت فاز اول تصفیه خانه فاضلاب رودان 7 هزار و 258 متر مکعب در شبانه روز و روش تصفیه آن لجن فعال با راکتور کاروسل است، حجم پساب تولیدی تصفیه خانه 84  لیتر بر ثانیه و  اعتبار هزینه شده این طرح سیصد میلیارد ریال است.تعداد انشعابات نصب شده فاضلاب را  هزار و 260 فقره بوده و جمعیت تحت پوشش طرح جمع آوری فاضلاب رودان در سال مبدا 32 هزار و 940  نفر و در سال مقصد 52 هزار و دویست نفر است.هدف از اجرای این تصفیه خانه فاضلاب رودان ارتقاء سطح بهداشت با جمع آوری فاضلاب معابر و رفع آلودگی موجود در سطح شهر و در نتیجه جلوگیری از شیوع بیماری ها، کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی، کاهش انتقال آلودگی به آبخوان های منطقه، کاهش خطر ویرانگردی زلزله در اثر روانگریی خاک و استفاده از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب جهت آبیاری فضای سبز شهری و زمین های کشاورزی و کاهش مصرف آب عنوان شده است.

کلید واژه :

پایگاه خبری محیط زیست ایران

،

محیط زیست ایران

،

محیط زیست

،

بهداشت محیط

،

تصفيه خانه فاضلاب رودان

،

تصفيه خانه فاضلاب

،

رودان

ثبت نظرات
captcha