کد خبر : ۳۴۵۸۹۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo

پایگاه خبری محیط زیست ایران

video icon NASA و تصفیه آب در ایستگاه بین المللی فضایی

تصفیه آب در ایستگاه بین المللی فضایی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، این ویدیو به طور مختصر نشان می دهد که چگونه آب در ایستگاه فضایی بین المللی تصفیه و به مصرف فضا نوردان می رسد. NASA در این ستگاه فضایی بین المللی از فناوری اسمز مستقیم یا FO، FORWARD OSMOSIS استفاده می نماید. فرآیندی که هنوز اقتصادی نیست اما تا چند سال آینده جایگزین اسمز معکوس خواهد شد.

کلید واژه :

تصفیه آب

،

ایستگاه بین المللی فضایی

،

پایگاه خبری محیط زیست ایران

،

محیط زیست ایران

،

محیط زیست

،

بهداشت محیط

ثبت نظرات
captcha