کد خبر : ۲۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo

پایگاه خبری محیط زیست ایران

video icon فیلم جعل کارت بهداشت و گواهینامه آموزش اصناف بهداشت محیط

فیلم جعل کارت بهداشت و گواهینامه آموزش اصناف بهداشت محیط

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، فیلم جعل کارت بهداشت و گواهینامه آموزش اصناف بهداشت محیط

کلید واژه :

بهداشت محیط

،

مهندسی بهداشت محیط

،

مخاطرات بهداشتی

،

بازرس بهداشت محیط

،

جعل کارت بهداشت

ثبت نظرات
captcha