کد خبر : ۱۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo

خشکی زاینده رود ارومیه هامون بختگان

video icon خشکی زاینده رود ارومیه هامون بختگان به روایت دیرین دیرین

خشکی زاینده رود ارومیه هامون بختگان به روایت دیرین دیرین

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، خشکی زاینده رود ارومیه هامون بختگان به روایت دیرین دیرین

کلید واژه :

فیلم

،

بحران آب

،

دیرین دیرین

،

کمبود آب

،

خشکسالی

،

خشکی زاینده رود

،

ارومیه هامون بختگان به روایت دیرین دیرین

ثبت نظرات
captcha