کلید واژه :

140 پل در همدان تخریب شد

140 پل در همدان تخریب شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

140 پل در همدان تخریب شد

استاندار همدان گفت: در پی بارش های 72 ساعت گذشته در این استان 140 پل تخریب شده است.