کلید واژه :

13پروژه آب شیرین کن به ظرفیت 120هزار مترمکعب در استان بوشهر اجرا شد

13پروژه آب شیرین کن به ظرفیت 120هزار مترمکعب در استان بوشهر اجرا شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

13پروژه آب شیرین کن به ظرفیت 120هزار مترمکعب در استان بوشهر اجرا شد

گروه استان ها ــ استاندار بوشهر با تأکید بر تسریع اجرای پروژه آب شیرین کن ۳۵هزار مترمکعبی بوشهر گفت: فاز نخست این پروژه بر اساس برنامه زمان بندی وارد مدار بهره برداری می شود که تکمیل آن مشکل تأمین آب شرب بوشهر برطرف می کند.