کلید واژه :

۱۹۰ دستگاه سامانه هوشمند روی تاسیسات آب رسانی جنوب تهران نصب شد

نصب سامانه کنترل هوشمند( GSM Controller ) روی تاسیسات آب رسانی جنوب تهران

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نصب سامانه کنترل هوشمند( GSM Controller ) روی تاسیسات آب رسانی جنوب تهران

استان ها > تهرانتهران- ایرنا- مدیر دفتر انرژی و سیستم های کنترلی آبفای جنوبی غربی استان تهران گفت: ۱۹۰ دستگاه سامانه کنترل هوش مند( GSM Controller ) روی تاسیسات، مخازن و چاه ها نصب شد.