کلید واژه :

گرگاس

جمعیت سگ های بلاصاحب کنترل نشود گرگاس ها به صحنه می آیند!

پایگاه خبری محیط زیست ایران

جمعیت سگ های بلاصاحب کنترل نشود گرگاس ها به صحنه می آیند!

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با اشاره به جمعیت بالای سگ های بلاصاحب در حواشی شهرها و احتمال گرگ در این حواشی گفت: اگر جمعیت سگ های بلاصاحب کنترل نشود احتمال جفتگیری گرگ و سگ و شکلگیری گرگاس دور از انتظار نیست.