کلید واژه :

گرم کردن نان سنتی

گرم کردن نان سنتی در خانه ویروس را از بین می برد؟

پایگاه خبری محیط زیست ایران

گرم کردن نان سنتی در خانه ویروس را از بین می برد؟

رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور گفت: گرم کردن نان های سنتی در خانه با حرارت مستقیم برای از بین ویروس کرونا لازم است و بهتر است مردم از گذاشتن نان در پیشخوان و تکه کردن آن در نانوایی خودداری کنند.