کلید واژه :

گرد و غبار

پایان آب و بحرانی که باید جدی گرفته شود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پایان آب و بحرانی که باید جدی گرفته شود

خشکسالی های مکرر توام با برداشت های غیر اصولی از منابع آبی زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از زیرساخت ها و چاه های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده …
طرح های سدسازی ترکیه متهم ردیف اول گرد و غبارهای اخیر

پایگاه خبری محیط زیست ایران

طرح های سدسازی ترکیه متهم ردیف اول گرد و غبارهای اخیر

عضو هیات علمی زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: طرح های سدسازی ترکیه باعث شده که کم آبی اتفاق بیفتد بنابراین اگر در بالادست آب را انتقال دهیم شاهد تشدید چنین پدیده ای خواهیم بود.