کلید واژه :

کلاریفایر

آب شرب سنندج از آب های سالم در کشور است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آب شرب سنندج از آب های سالم در کشور است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان گفت: آب شرب سنندج به لحاظ پارامترهای فیزیکی و شیمیایی یکی از آب های سالم در کشور است هرچند در این مقطع سال شاید در طعم و بوی آب تغییراتی ایجاد شود اما در کیفیت آب تأثیری ندارد.