کلید واژه :

کشف رود

ماجرای پساب تصفیه شده ای که روانه کشف رود می شود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ماجرای پساب تصفیه شده ای که روانه کشف رود می شود

استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب از مهمترین روشهای کاهش برداشت از سفره های آبی و همچنین جایگزینی برای آب کشاورزی به جای استفاده از آب شرب است اما در مشهد پساب تصفیه شده یک تصفیه خانه با کیفیت عالی به کشف رود ریخته می شود.
احیای کشف رود حاصل تعامل همه دستگاههاست

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت

احیای کشف رود حاصل تعامل همه دستگاههاست

مشهد- پایگاه خبری محیط زیست ایران- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: احیای کشف رود در سایه تعامل و همراهی همه دستگاه های اجرایی و حمایت دستگاه قضایی محقق شد.