کلید واژه :

کشت در دشت های ممنوعه

اجرای طرح خاموشی 60 روزه پمپ چاههای کشاورزی یزد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اجرای طرح خاموشی 60 روزه پمپ چاههای کشاورزی یزد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد بابیان اینکه اجرای طرح خاموشی 60 روزه چاه های کشاورزی استان در 2 مرحله در فصل زمستان پیش بینی شد، گفت: در اجرای این طرح ، ضمن اجرای عدالت کامل، هیچ چاهی مستثنی نخواهد بود.
ضرورت مداخله نیروی انتظامی در مدیریت آب یزد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد

ضرورت مداخله نیروی انتظامی در مدیریت آب یزد

یزد- پایگاه خبری محیط زیست ایران- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد با تاکید بر لزوم مداخله نیروی انتظامی در کنترل و مدیریت آب، بر اهمیت فعالیت این نیرو در رفع نگرانی ها، قانون گریزی ها و قانون شکنی ها تاکید کرد.
کشت در دشت های ممنوعه و بحران منابع آبی در یزد

مدیر عامل آب منطقه ای یزد گفت

کشت در دشت های ممنوعه و بحران منابع آبی در یزد

مدیر عامل آب منطقه ای یزد گفت: توسعه کشت در دشت های ممنوعه همزمان با کاهش چشمگیر ارتفاع منابع آبی سفره های زیرزمینی این مناطق در 40 سال گذشته از دیگر موارد بحرانی شدن آب در استان است.