کلید واژه :

کرونای بوشهری

از کرونای جهانی تا کرونای بوشهری

پایگاه خبری محیط زیست ایران

از کرونای جهانی تا کرونای بوشهری

از ابتدای ساعاتی که خبر شیوع کرونا در کشور چین منتشر شد، دنیا نگرانی هایی در مورد شیوع و انتشار آن داشت تا اینکه آرام آرام این نگرانی به واقعیت پیوست و ویروس به سرعت همه نقاط را آلوده کرد و در اواخر بهمن ماه به کشور ایران و اواسط اسفند ماه به استان ب...