کلید واژه :

کرونایاب

سگ هایی که کرونا را بو می کشند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سگ هایی که کرونا را بو می کشند

دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا هشت سگ از نژاد لابرادور را در یک پروژه تحقیقاتی به خدمت گرفته است. هدف این پروژه آن است که این سگ ها با استفاده از حس بویایی قدرتمندشان، وجود ویروس کرونا در بدن انسان ها را تشخیص دهند.
سگ ها کرونایاب می شوند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سگ ها کرونایاب می شوند

با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از دستگاه ها و نهادها به دنبال راهکارهایی هستند که با استفاده از آن امکان تشخیص موارد مبتلا به کرونا یا محیط های آلوده به این ویروس شناسایی شوند. در تازه ترین این اقدامات یکی از مراکز آموزش سگ های «جستجو و نجات» اعلام کرده...
سگ ها کرونایاب می شوند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سگ ها کرونایاب می شوند

با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از دستگاه ها و نهادها به دنبال راهکارهایی هستند که با استفاده از آن امکان تشخیص موارد مبتلا به کرونا یا محیط های آلوده به این ویروس شناسایی شوند. در تازه ترین این اقدامات یکی از مراکز آموزش سگ های «جستجو و نجات» اعلام کرده...