کلید واژه :

کاهش جمعیت سفیدبالک

اجرای طرح پایلوت کاهش جمعیت سفیدبالک ها و راهکار کنترل پسیل پسته

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اجرای طرح پایلوت کاهش جمعیت سفیدبالک ها و راهکار کنترل پسیل پسته

محققان یکی از شرکت های فناور با استفاده از نانو فناوری و مواد گیاهی آفت کش هایی را برای دفع آفات پسیل پسته، بید سیب زمینی و همچنین سفید بالک ها عرضه کردند که به گفته آنها استفاده از این آفت کش نه تنها سمی در محصولات تولیدی باقی نخواهد گذاشت، بلکه موج...