کلید واژه :

کاهش آب های زیرزمینی

افزایش 3 درصدی آب سدهای لرستان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

افزایش 3 درصدی آب سدهای لرستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: بارندگی های اخیر موجب شد تا حجم آب پشت سدهای استان سه درصد افزایش یابد.
آب مصرفی کشور سالم است

آب مصرفی کشور سالم است

ارومیه - پایگاه خبری محیط زیست ایران - مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو گفت: آب مصرفی کشور سالم و استاندارد است.