کلید واژه :

کانون های تولید گرد و غبار

خشکیدن دریاچه نمک قم و آلودگی هوا با ریزگردهای نمک

پایگاه خبری محیط زیست ایران

خشکیدن دریاچه نمک قم و آلودگی هوا با ریزگردهای نمک

دریاچه نمک قم با وجود خشک شدن بسیاری از نقاط آن، هنوز نفس می کشد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، برای ادامه حیات خود به تنفس مصنوعی که همان تخصیص یافتن حقابه های زیست محیطی است، نیاز دارد.