کلید واژه :

کاسبی با کرونا

کاسبی با کرونا آن را مهار می کند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کاسبی با کرونا آن را مهار می کند

فاز تازه حمله به دولت پس از اتهام گم شدن پنج میلیارد دلار از بودجه۹۷ ، به تشکیک در آمار تعداد مبتلایان، فوت شدگان و بهبودیافتگان بیماری کرونا رسید و رئیس جمهوری…