کلید واژه :

چرخ اقتصاد

فاصله گذاری اجتماعی، چرخ اقتصاد را کند کرده است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

فاصله گذاری اجتماعی، چرخ اقتصاد را کند کرده است

مجموعه اقداماتی نظیر طرح های فاصله گذاری اجتماعی که به منظور حفظ سلامت شهروندان اجرا شد به نوبه خود به کند شدن چرخ اقتصاد و بروز رکود، تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای اقتصادی و... منجر شده است.
فاصله گذاری اجتماعی، چرخ اقتصاد را کند کرده است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

فاصله گذاری اجتماعی، چرخ اقتصاد را کند کرده است

مجموعه اقداماتی نظیر طرح های فاصله گذاری اجتماعی که به منظور حفظ سلامت شهروندان اجرا شد به نوبه خود به کند شدن چرخ اقتصاد و بروز رکود، تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای اقتصادی و... منجر شده است.
هزینه بیمار کرونایی در آی سی یو ۴.۵ میلیون تومان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

هزینه بیمار کرونایی در آی سی یو ۴.۵ میلیون تومان

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: متوسط هزینه پرونده های بیماران کرونایی برای وزارت بهداشت در آی سی یو ۴.۵ میلیون تومان و برای بیماران بخش بستری…