کلید واژه :

پیشگیری از کووید ۱۹

توصیه های تغذیه ای وزارت بهداشت به سالمندان در بحران کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

توصیه های تغذیه ای وزارت بهداشت به سالمندان در بحران کرونا

با افزایش سن به علت کاهش تحرک بدنی، نیاز به انرژی کم می شود و در دوران قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از کووید ۱۹، که تحرک بدنی کمتر هم شده است، لازم است برای محدود کردن دریافت انرژی، غذاهای کم حجم و غنی از مواد مغذی بیشتر مصرف شود و مصرف مواد شیرین و چرب...
آیا ویروس کرونا ضعیف می شود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آیا ویروس کرونا ضعیف می شود

خلیل علی محمدزاده گفت: اگر در طول یکسال به سمت ایمنی جمعی حرکت کنیم، جای امیدواری فراوان از بابت بسیاری مسائل مانند ضعیف شدن آرام آرام ویروس و کاهش شدت بیماری زایی و مرگ و میر آن وجود دارد.