کلید واژه :

پیامدهای زیست محیطی

الزامات اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای

پایگاه خبری محیط زیست ایران

الزامات اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای

شهرکرد- - کارشناسان حوزه آب و محیط زیست در میزگرد مرکز شهرکرد تاکید کردند؛ اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای مشروط به درک شرایط و واقعیت های موجود، حفظ حقوق مناطق بالادست و رعایت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی باشد.
سهم محیط زیست از آب های تجدید پذیر چیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سهم محیط زیست از آب های تجدید پذیر چیست

تنش آبی اولین بار به عنوان افزایش استفاده بیش از ده درصدی منابع تجدید پذیر آب شیرین تعریف شد. به طور متوسط یک کشور می تواند تا یک سوم منابع آبی اش را استفاده کند.
حل مسئله آب راهگشای کیفیت حکمرانی در ایران

بخش دوم/ محمد فاضلی

حل مسئله آب راهگشای کیفیت حکمرانی در ایران

تهران- ایرناپلاس- مشاور وزیر نیرو معتقد است مسئله آب تبدیل به یک مناقشه شده که گروه های ذی نفع منابع آب را درگیر کرده است و حل این مناقشه فرایند خطی ندارد. وی گفت وگو بین گروه های ذی نفع را راهکار اصلی برای حل مسئله آب می داند.
تعادل منابع و آب های تجدیدپذیر کشور به هم ریخته است

معاون سازمان محیط زیست

تعادل منابع و آب های تجدیدپذیر کشور به هم ریخته است

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اکنون تعادل منابع و مصارف آب های تجدیدپذیر کشور به شدت به هم ریخته به طوری که بیش از 100درصد آب های تجدید پذیر در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت استفاده شده و سهم ناچیزی به اکوسیستم های آبی ...