کلید واژه :

پنبه تراریخته

موافقت سازمان محیط زیست با تولید پنبه تراریخته

پایگاه خبری محیط زیست ایران

موافقت سازمان محیط زیست با تولید پنبه تراریخته

رئیس کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به موافقت این سازمان با تولید داخلی پنبه تراریخته گفت: مخالفان محصولات تراریخته که نگران سلامت جامعه هستند باید نسبت به محصولات وارداتی تراریخته نگرانی بیشتری داشته باشند چون طی ۲۰ سال گذشته تر...
برنج تراریخته مقاوم به آفات درانتظار صدور مجوز و حل معضل کرم ساقه خوار

عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی

برنج تراریخته مقاوم به آفات درانتظار صدور مجوز و حل معضل کرم ساقه خوار

عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی با بیان اینکه مجوز کشت پنبه تراریخته در مرحله رهاسازی است، گفت: به زودی پس از پنبه، برنج تراریخته مقاوم به آفات، مرحله دریافت مجوز را آغاز می کند.
لزوم تحقیقات کافی برای محصولات تراریخته در ایران

محصولات تراریخته در ایران

لزوم تحقیقات کافی برای محصولات تراریخته در ایران

یکی از پیچیده ترین علوم دنیا، مهندسی ژنتیک است که اخیراً کاربردش را در سفره های خودمان هم می بینیم. اما پیچیده بودن این علم، نباید باعث شود به اثرات آن بی توجه باشیم و از آسیب های احتمالی اش غافل شویم.