کلید واژه :

پلدختر

5100 گندم فاسد در پلدخترمعدوم شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

5100 گندم فاسد در پلدخترمعدوم شد

رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت پلدختر گفت: پنج تن و 100 کیلوگرم گندم فاسد دراین شهرستان معدوم شد.
تالاب گری بلمک مغفول سازمان محیط زیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تالاب گری بلمک مغفول سازمان محیط زیست

یافته در مطلبی با عنوان " تالاب گری بلمک مغفول سازمان محیط زیست" نوشت: تالاب گری بلمک بزرگ ترین تالاب پلدختر می باشد که در زمان های پر آبی و پایدار بودن نقش بی دلیلی در تغذیه آبخوان های زیرزمینی منطقه و دشت جایدر دارد.
فعالان محیط زیست به پاکسازی طبیعت رفتند

قرار سبز هفته سوم شهریورماه

فعالان محیط زیست به پاکسازی طبیعت رفتند

سازمان های مردم نهاد و کنشگران محیط زیست هفته سوم شهریور ماه را به انجام فعالیت های مختلفی در سراسر کشور برای حفظ محیط زیست اختصاص دادند.