کلید واژه :

پلاستیک های تجزیه پذیر

نه به پلاستیک

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نه به پلاستیک

خوشبختانه در سال های اخیر پویش های اجتماعی خوبی در حوزه های مختلف زیست محیطی در کشور شکل گرفته است که می تواند بستر مناسبی برای تغییر الگوی مصرف و ترک عادت «پلاستیک گرایی» ما باشد، مشروط بر آنکه با همگرایی و اعتماد متقابل، ظرفیت سازی برای مشارکت فعال...
ممنوعیت استفاده از ظروف و بطری های یک بار مصرف در ادارات دولتی

رییس دبیرخانه کارگروه تخصصی شورای امنیت غذایی خراسان رضوی اعلام کرد:

ممنوعیت استفاده از ظروف و بطری های یک بار مصرف در ادارات دولتی

رییس دبیرخانه کارگروه تخصصی شورای سلامت و امنیت غذایی خراسان رضوی از ممنوعیت استفاده از ظروف و بطری های یک بار مصرف در ادارات دولتی از ابتدای دی ماه خبر داد.
نمایش عوارض مصرف با استخوان و کیسه پلاستیکی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نمایش عوارض مصرف با استخوان و کیسه پلاستیکی

یک هنرمند در نخستین نمایشگاه انفرادی خود با عنوان «علی حده» از پلاستیک و استخوان های شتر، گاو و جمجمه گوسفند برای نشان دادن عوارض مصرف گرایی در قالب هنر استفاده کرده است.
فاویان به عنوان روستای بدون پلاستیک در گلپایگان

مدیر شبکه بهداشت و درمان گلپایگان

فاویان به عنوان روستای بدون پلاستیک در گلپایگان

اصفهان- پایگاه خبری محیط زیست ایران- فاویان از توابع شهرستان گلپایگان به منظور ترویج فرهنگ کاهش مصرف مواد پلاستیکی در ز ندگی روز مره به عنوان به عنوان روستایی بدون پلاستیک معرفی شد. م