کلید واژه :

پساب فاضلاب

رفتار با آب نماد فرهیختگی و تمدن یک ملت است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

رفتار با آب نماد فرهیختگی و تمدن یک ملت است

دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: اگر دنیا بخواهد میزان فرهیختگی و فرهنگ یک شهر و کشور را بسنجد،  قطعا رفتار مردم آن شهر و کشور با طبیعت، محیط زیست و آب را ملاک قرار خواهد داد.
قرارداد انتقال پساب فاضلاب بندرعباس به منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

پایگاه خبری محیط زیست ایران

قرارداد انتقال پساب فاضلاب بندرعباس به منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت: بزودی به زودی قرارداد انتقال پساب فاضلاب بندرعباس به منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس منعقد می شود و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
۲۷ کانون تولید بوی نامطبوع در تهران وجود دارد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

۲۷ کانون تولید بوی نامطبوع در تهران وجود دارد

استاندار تهران گفت: ۲۷ کانون تولید بوی نامطبوع مشخص شده که سه کانون جایگاه دفن زباله، دام گستر و پساب فاضلاب ها بیشترین سهم را در انتشار بوی نامطبوع تهران دارند.
تاثیر استفاده از پساب فاضلاب بر آلودگی میکروبی خاک

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تاثیر استفاده از پساب فاضلاب بر آلودگی میکروبی خاک

محققان در پژوهشی تاثیر استفاده از پساب فاضلاب بر آلودگی میکروبی خاک های فضای سبز شهری در زاهدان را بررسی کردند و پیشنهاد دادند که پارامترهای میکروبی با رعایت نکات مدیریتی در تصفیه پساب در حد استاندارد قرار گیرد تا در آینده ضمن کاهش بار آلودگی به حفظ ...
مشکل آب صنعت با پساب رفع می شود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مشکل آب صنعت با پساب رفع می شود

معاون شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: مشکل آب بخش صنعت را از طریق پساب فاضلاب برطرف می کنیم بطوریکه ظرفیت تولید پساب در کشور بیش از چهار میلیارد مترمکعب است.
گندزدایی آب به روش تمام اتوماتیک

پایگاه خبری محیط زیست ایران

گندزدایی آب به روش تمام اتوماتیک

محققان یک شرکت دانش بنیان اصفهانی موفق به طراحی و ساخت سامانه های گندزدایی آب از جمله سامانه گندزدایی پیشرفته «مولتی اکسیدان بکو» شدند.
تهران در محاصره دو فرونشست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تهران در محاصره دو فرونشست

تهران در محاصره فرونشست دو دشت ورامین و شهریار-تهران قرار گرفته است. دشت هایی که وضعیت آن ها به مرحله بحران رسیده و گفته می شود چنانچه تدبیری برای آن ها اندیشیده نشود، در آینده نه چندان دور تبعات فرونشست آن ها دامن پایتخت را خواهد گرفت.
انتقال پساب شهری شهرضا به صنعت

پایگاه خبری محیط زیست ایران

انتقال پساب شهری شهرضا به صنعت

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: پروژه انتقال پساب شهری شهرضا به صنعت، نخستین پروژه در کشور و در استان اصفهان است و یکی از محاسن آن جلوگیری از کشت مثمر با آب فاضلاب است.
کشت گلخانه ای نسخه ای برای توسعه خراسان جنوبی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کشت گلخانه ای نسخه ای برای توسعه خراسان جنوبی

اسخراسان جنوبی، استانی کویری و کم آب محسوب می شود اما با توجه به شرایط اقلیمی، کشت گلخانه ای در آن به عنوان نسخه ای برای توسعه و اشتغال پایدار مورد توجه قرار…