کلید واژه :

پروتکل های بهداشتی دروس عملی

تدوین پروتکل های بهداشتی برای دروس عملی ترم آینده

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تدوین پروتکل های بهداشتی برای دروس عملی ترم آینده

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از تدوین پروتکل های بهداشتی برای ارائه دروس عملی دانشجویان در ترم آینده خبر داد و گفت: آموزش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه شریف از آبان یا آذر شروع خواهد شد.