کلید واژه :

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور اقدامی

سخنگوی وزارت خارجه: توسعه علم و فناوری در عرصه هوافضا حق قانونی ملت ایران است / پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور اقدامی صلح آمیز است / هیچ قطعنامه ای ایران را از پرتاب ماهواره به فضا منع نمی کند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سخنگوی وزارت خارجه: توسعه علم و فناوری در عرصه هوافضا حق قانونی ملت ایران است / پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور اقدامی صلح آمیز است / هیچ قطعنامه ای ایران را از پرتاب ماهواره به فضا منع نمی کند

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به مواضع اخیر آمریکا با تأکید بر اینکه توسعه علم و فناوری به ویژه در حوزه هوافضا حق قانونی ملت ایران است، پرتاب موفقیت آمیز ماهواره «نور» را اقدامی صلح آمیز و در راستای سیاست های دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواند.