کلید واژه :

پاسخ ایران

پاسخ ایران به ادعاهای برخی کشورها درباره ماهواره نور

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پاسخ ایران به ادعاهای برخی کشورها درباره ماهواره نور

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مواضع اخیر ایالات متحده آمریکا در خصوص پرتاب موفق و غرور انگیز ماهواره نور به فضا، ضمن رد و تقبیح دخالت آن رژیم در امور داخلی ایران، پیشرفت های علمی و فناوری بویژه در حوزه هوا-فضا را حق ملت ایرا...