کلید واژه :

ویروس کرونا چینی

انتظار هشدار سازمان جهانی بهداشت همه تمهیدات ایران برای ویروس کرونا چینی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

انتظار هشدار سازمان جهانی بهداشت همه تمهیدات ایران برای ویروس کرونا چینی

گسترش آرام ویروسی شبیه به «سارس» در برخی کشورهای شرق آسیا، مقامات این کشورها را نگران کرده است؛ ویروسی جدید که از ماه دسامبر ۲۰۱۹ در چین ردگیری شده است؛ ویروس مرموزی که کشورهای مختلف برای مقابله با گسترش آن اقداماتی انجام داده اند...