کلید واژه :

ویروس چینی

جهان با جنگ بیولوژیک مواجه است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

جهان با جنگ بیولوژیک مواجه است

دکتر «لونت سومر» معتقد است دنیا با یک جنگ بیولوژیک روبرو شده که به زودی تبدیل به یک تنش سیاسی جدید خواهد شد.
همه گیری کووید 19 چگونه به پایان می رسد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

همه گیری کووید 19 چگونه به پایان می رسد

هزینه رسیدن به نقطه پایان، با کمترین میزان مرگ و میر نیز بسیار بالا خواهد بود. همانطور که همکار من آنی لورری نوشته، اقتصاد جهانی در حال حاضر به واسطه شیوع کرونا دچار شوک ناگهانی و شدیدتر از آن چیزی است که هرکس تاکنون تجربه کرده است. تقریباً یک نفر از...
جلسه اضطراری انگلیس درباره ویروس چینی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

جلسه اضطراری انگلیس درباره ویروس چینی

همزمان با افزایش تلفات ناشی از ویروس کرونا و نگرانی از شیوع آن در سایر کشورها، دولت انگلیس روز جمعه جلسه اضطراری موسوم به «کبری» تشکیل دادند.