کلید واژه :

وقوع گرد و غبار محلی

افزایش روزهای گرد و غباری خوزستان از ۲۵ به ۱۳۳ روز

خوزستان از نبود برنامه جامع گرد و غبار رنج می برد

افزایش روزهای گرد و غباری خوزستان از ۲۵ به ۱۳۳ روز

دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ضمن اشاره به دلایل تشدید گرد و غبارهای خوزستان طی ۲۰ سال گذشته،گفت: هنوز برنامه جامعی برای اجرای طرح های کنترل گرد و غبار خوزستان مثل ایجاد پوشش گیاهی و مدیریت آب برای کنترل گرد و غبار وجود ندارد.